Novas da Consellería do Medio Rural e do Mar

30 mar 2010

Medio Rural publica no DOG unha orde sobre as medidas de identificación e rexistro de cabalos

O Diario Oficial de Galicia (DOG) do 30 de marzo de 2010 publica unha Orde da Consellería do Medio Rural pola que se ditan as disposicións particulares de execución do sistema de identificación e rexistro dos cabalos na nosa Comunidade Autónoma.

O sistema de identificación constará dos seguintes elementos: Un documento de identificación individual, permanente e único para cada equino; transpondedores de aplicación parenteral que permitan o establecemento dun vínculo inequívoco entre o documento de identificación e o animal e unha base de datos informatizada onde se rexistre a información sobre o cabalo, con datos básicos entre os que figurarán, entre outros, un número permanente e único; a especie, sexo e raza; o país e data de nacemento; o nome e referencias do titular do exemplar en cuestión. Así mesmo, nesta base figurará o Código da explotación de nacemento (Rega) do animal. Este sistema baséase na actuación de veterinarios de exercicio libre autorizados a tal fin pola Consellería do Medio Rural (VER TEXTO)

Axudas
O DOG publica tamén outra Orde de Medio Rural pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas ao sector equino para o seu fomento e desenvolvemento no ámbito da nosa Comunidade Autónoma. Con carácter inmediato vaise publicar ademais outra norma coas bases das axudas específicas á identificación do gando equino, e a súa convocatoria para 2010, referidas exclusivamente aos cabalos explotados en réxime de liberdade.

22 mar 2010

PEFC estrena nueva web

PEFC España pone a disposición del público su nueva dirección www.pefc.es que ofrece información completa sobre el sistema líder en certificación forestal en España y en el mundo.   

Entre otras funciones, la web incluye orientación técnica sobre el proceso de la certificación, tanto de Gestión Forestal Sostenible como de Cadena de Custodia (normas, modalidades, entidades auditoras, productos que se pueden certificar, etc). El usuario podrá encontrar datos actualizados periódicamente sobre certificación, tanto de territorio como de industria.  En la actualidad, en España hay 1.157.008 has. con certificado PEFC, un total de 1.120 gestores forestales y 456 empresas con un certificado en Cadena de Custodia. El usuario dispone de la posibilidad de consultar on-line un listado de propietarios y gestores forestales, y de empresas, cuyos montes y productos disponen de certificado y licencia de uso del logo PEFC.   

Según la Secretaria General de PEFC España, Ana Belén Noriega, "queremos que a través de nuestra web tanto el sector forestal como los ciudadanos conozcan las ventajas de la certificación y los  beneficios sociales, económicos y medioambientales de la gestión forestal sostenible; pero también queremos que sea un lugar de encuentro para propietarios de monte, industria, grandes empresas e instituciones, un instrumento útil para mejorar la competitividad y ligar la actividad económica al  recurso monte".   

La web consta de otros apartados dedicados a la compra responsable y la certificación como herramienta de Responsabilidad Social Corporativa, documentación, actualidad y proyectos que PEFC España está desarrollando: "Ecoinnovación forestal" y "El futuro de los bosques está en tus manos". Asimismo, los visitantes podrán obtener información sobre eventos y jornadas organizadas por PEFC y por otros actores del sector forestal, y conocer la presencia de PEFC en medios audiovisuales y redes sociales, destacando como novedad el portal de videos de PEFC creado en youtube.   

Además, la web también recoge información sobre PEFC Internacional: países miembros y sistemas nacionales, estadísticas de certificación a nivel mundial, eventos y noticias de la organización a nivel mundial, etc. 

O TEMPO NOS NOSOS MONTES: