Novas da Consellería do Medio Rural e do Mar

7 feb 2009

A MANCOMUNIDADE DE MONTES DE A PARADANTA FORMA AOS VECIÑOS COMUNEIROS

O pasado día 25 de outubro, os veciños comuneiros das oito comunidades de montes veciñais en man común que forman a Mancomunidade de Montes de Paradanta completaron o ultimo dos módulos de formación que programaron para o ano 2008 e que comezaron no mes de setembro. As accións formativas foron financiadas no seu maior parte pola Consellería do Medio Rural, a través dos fondos que destinou para axudas de Programas de Valorización Integral do monte. As charlas de formación desenvolvéronse nos locais que as comunidades teñen nos pobos de Valeixe, Luneda, A Franqueira, Achas e Parada de Achas, no municipio da Cañiza; e nos da Lamosa, Prado dá Canda e Paraños no municipio do Covelo. O contido formativo centrouse en desenvolver en profundidade os aspectos máis importantes que se refiren ao marco legal actual das comunidades de montes, así como as competencias que teñen as xuntas de montes na xestión dos seus terreos.
Fíxose especial incidencia en proporcionar formación sobre a xestión integrada dos aproveitamentos mediante a elaboración e execución dos Plans de Xestión dos Usos do Monte (Plans de Ordenación e Plans Silvopastorales), o réxime fiscal e económico actual dos distintos aproveitamentos e os conceptos básicos necesarios para entender os sistemas de certificación forestal FSC e PEFC. A Mancomunidade de Montes de Paradanta constituíuse en outubro do ano 2006, e durante os seus dous anos de vida veu traballando en mellorar a xestión das súas 3.548 Ha. de monte repartidas en 8 comunidades dos municipios da Cañiza e O Covelo.

UNITEGA PRESENTA AOS PROPIETARIOS DOS MONTES OS SEUS PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL


A Unión de Tecores de Galicia, UNITEGA, presentou o pasado venres día 24 de outubro de 2008, na localidade Pontevedresa de Arcade, as súas propostas de Proxectos Piloto de Desenvolvemento Rural no marco das Xornadas sobre Montes e Desenvolvemento Rural organizadas polo ADR-MAIV - Asociación para o Desenvolvemento Rural da Mancomunidade da área Intermunicipal de Vigo, e que contaron coa presenza do actual Conselleiro do Medio Rural, D. Alfredo Suárez Canal.
As xornadas que levaban por título “O monte multifuncional”, serviron de punto de encontro entre os diversos actores que interveñen na xestión e desenvolvemento de todas as potencialidades dos montes en Galicia. Os aproveitamentos da biomasa, o gando, a produción de madeira de frondosas, o cooperativismo dos propietarios, así como a conservación dos restos do patrimonio arqueolóxico e etnográfico, foron os eixos fundamentais sobre os que se desenvolveron as Xornadas.
Os representantes de UNITEGA, acompañados polos da Mancomunidade de Comunidades de Montes de “Paradanta”, explicaron aos asistentes, propietarios de montes veciñais en man común na súa maioría, a forma na que veñen traballando nos últimos anos para integrar a xestión cinexética dentro da xestión do resto de aproveitamentos do monte que fan os seus propietarios.
Nas xornadas presentáronse dous paneis informativos nos que UNITEGA explicaba a forma na que se poden facer compatibles as repoboacións forestais para a produción de madeira coa conservación do patrimonio cinexético galego, mediante a plantación de bosquetes de frondosas produtoras de froitos silvestres, o respecto ás épocas de cría durante os traballos de roza da matogueira previa á plantación, e ata a identificación e sinalización ao comezo dos traballos forestais dos tobos dos coellos, ou das zonas de vexetación que son querenciosas para corzos e xabaril en regachos e vaguadas; e para o que, indubidablemente, é necesario que os propietarios dos montes conten coa colaboración e experiencia dos cazadores. Desexe fai varios anos, UNITEGA mantén relacións fluídas coa Organización Galega de Comunidades de Montes, o que serviu para que ambos os colectivos coñézanse mellor e traballen conxuntamente no desenvolvemento de leis e propostas ás Administracións Galegas.A exposición que fixo UNITEGA ten como previsión de futuro a realización de dous proxectos piloto dentro das comarcas de Verín (Ourense) e Paradanta (Pontevedra) que consistirán en actuacións para a mellora a medio prazo das poboacións naturais das especies de caza maior e menor, mediante a realización de plantacións de frondosas produtoras de froitos silvestres (serbales, castaños, acivros...), sementas de centeo, rozas selectivas e a construción de núcleos de alta densidade para os coellos. Os proxectos previsiblemente integraranse dentro das iniciativas que para o próximo anos 2009 desenvolveranse dentro dos GDR (Grupos de Desenvolvemento Rural) das mencionadas comarcas de Ourense e Pontevedra.

O TEMPO NOS NOSOS MONTES: