Novas da Consellería do Medio Rural e do Mar

24 dic 2009A Mancomunidade de Montes desexalles

FELICES FESTAS

PRÓSPERO ANO NOVO 2010

25 nov 2009

O director xeral de Conservación da Natureza clausurou o ciclo de conferencias Impactos ambientais: os bosques galegos

O director xeral de Conservación da Natureza da Consellería do Medio Rural, Ricardo García-Borregón Millán, clausurou esta tarde no salón de actos da Deputación de Lugo o ciclo de conferencias "Impactos ambientais: Os bosques galegos", celebrado en memoria do doutor Luis Asorey García. O relatorio de García-Borregón abordou o tema dos bosques nos espazos protexidos de Galicia. Na charla, o director xeral desenvolveu tres temas principais: A representación dos bosques no conxunto galego; a conservación da diversidade biolóxica e os eixos da política de Conservación da Natureza da Xunta. Este último punto resumiuno noutras tres liñas básicas de actuación: Conservación da biodiversidade; conservación e xestión dos espazos naturais protexidos e caza e pesca.

Evolución da superficie arborizada
Segundo explicou o director xeral, nos albores do pasado século vinte a superficie arborizada en Galicia non alcanzaba o 10% do total do territorio continental da Comunidade Autónoma. As políticas forestais e conservacionistas desenvolvidas ao longo dese século determinan que, na actualidade, as formacións arboradas ocupen un 36,4% da superficie galega, das cales o 11,20% corresponde a bosques naturais e o resto a superficies repoboadas. Ricardo Garcia-Borregón engadiu que a superficie ocupada por bosques naturais en Galicia estímase en 331.288 hectáreas, concentradas maioritariamente nas provincias de Lugo (163.965 ha) e Ourense (93.863 ha). Os diversos tipos de bosques amosan unha forte fragmentación territorial, quedando as áreas con maior cobertura concentradas na cunca do río Eume (na provincia da Coruña) e nas montañas dos Ancares e O Courel, na de Lugo. O titular de Conservación da Natureza destacou ademais que a superficie arborizada en Galicia concéntrase maioritariamente –a semellanza do que ocorre no resto da Unión Europea– en terreos de propiedade privada. Así, na nosa Comunidade a superficie forestal (que representa o 68,7% da área continental) distribúese entre propietarios privados nunha porcentaxe do 46,7%, mentres que a montes veciñais corresponde o 20,5% e a montes públicos só un 1,5%.

A Asociación Forestal de Galicia presenta as súas observacións ao Proxecto de lei pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia

A AFG presentou aos grupos parlamentarios, á Comisión Industria, Enerxía, Comercio e Turismo do Parlamento de Galicia e aos conselleiros de Medio Rural e Economía e Industria as súas observacións ao Proxecto de lei pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o fondo de compensación ambiental.

Este novo proxecto de lei ten como obxectivo substituír o Decreto 242/2007 do 13 de decembro e nel como novidade aparece a creación dun canon eólico e un fondo de compensación ambiental que se nutrirá cos recursos derivados do canon e do que serán os seus principais beneficiarios os concellos que se atopen dentro da liña de delimitación poligonal dun parque eólico e tamén os afectados polas instalacións de evacuación.
No proxecto de lei tamén se recolle o procedemento de autorización administrativa das instalacións de parques eólicos, a inclusión no réxime especial e inscrición no rexistro e un título dedicado a expropiación e servidumes.
A Asociación Forestal de Galicia, comprometida coa defensa dos intereses dos propietarios forestais galegos considera que nunha lei de regulamento do aproveitamento eólico de Galicia é imprescindible recoñecer os dereitos dos propietarios dos terreos onde se van instalar os parques eólicos, como axentes directamente afectados. En todo o proxecto de lei non se fai ningunha referencia aos mesmos.

A AFG solicita que na nova lei se teñan en conta os seguintes aspectos:
  • Que se compense aos propietarios dos terreos forestais onde se instalan os parques eólicos cunha porcentaxe xusta e razoable dos beneficios que xera a industria eólica, sendo esta a forma máis directa de reversión dunha parte dos resultados desta industria alí onde máis se necesita, contribuíndo á mellora ambiental que a lei propugna e que á súa vez serviría para dinamizar outros recursos axudando á capitalización e viabilidade das explotacións forestais e agrarias.
  • Que se amparen os dereitos dos propietarios dos terreos afectados pola implantación dos parques eólicos, evitando abusos por parte das empresas concesionarias e se poñan os medios precisos para facilitar os acordos de arrendamento.
  • Que se inclúan medidas específicas para evitar trámites de expropiación forzosa da propiedades afectadas pola instalación dos parques eólicos.
  • Que se empregue o fondo de compensación que se pretende crear entre os propietarios dos terreos lindantes e próximos aos parques eólicos e os residentes no seu contorno inmediato.
  • Que se inclúan entre as actuacións preferentes de investimento do Fondo de Compensación Ambiental: a mellora das infraestruturas forestais dos contornos dos parques eólicos, a construción de infraestruturas de loita contra incendios forestais e o financiamento de traballos silvícolas e melloras na xestión forestal sostible dos montes do contorno dos parques.
TEXTO COMPLETO

12 nov 2009

CHARLAS FORMATIVAS, SOBRE O VALOR DAS MATOGUEIRAS

A Federación Ecoloxista Galega en colaboración coa Xunta de Galicia organiza para o sábado 14 de novembro ás 18:00 horas no centro social das Achas (A Cañiza), unha charla formativa sobre matogueiras:

- Manexo sostíbel das matogueiras, Jesús de la Fuente Villar, enxeñeiro de Montes.

- As matogueiras: importancia, hábitats e especies, Xosé Luis Castro Baleato, biólogo especialista en biodiversidade e conservación.

Ademais, haberá unha visita guiada o vindeiro 22 de novembro á Mancomunidade do Val Miñor e CMVMC de Santiago de Covelo, xestión de biomasa forestal mediante compostaxe e manexo sostíbel de matogueiras.

12 oct 2009

EL PROXIMO DIA 18 COMIENZA LA TEMPORADA DE CAZA MENOR


 La temporada de caza menor 2009-2010 comienza el  día 18 de octubre y se prolongará hasta el 6 de enero de 2010 con carácter general y  con las excepciones que para cada especie se señalan en la Orden que regula los períodos hábiles de caza (ver texto completo).   
Los montes de la Mancomunidade "A Paradanta" se encuentran en su mayor parte incluidos dentro de los Tecores de "A Cañiza" y de "La Covelense", si bien algunos se encuentran total o parcialmente sujetos al Régimen Cinegético Común (terrenos libres).
 La principal novedad que se debe tener en cuenta durante la temporada de caza 2009-2010 es el establecimiento de un cupo de 3 piezas por cazador y día para la Arcea (Becada) y la Agacha (Becacina).
 Por otra parte, el adiestramiento de perros fuera de las zonas dedicadas exclusivamente a este fin, se podrá practicar los jueves, sábados, domingos y festivos entre el 03/09/09 y el 17/10/2009. Una vez comenzada la temporada se podrá seguir adiestrando los jueves, domingos y festivos desde el 18/10/09 hasta el 6/10/09.  El adiestramiento fuera de las zonas dedicadas exlcuisvamente a este fin solo se podrá realizar con 4 perros por cazador y 16 por cada grupo constituido por un máximo de 6 cazadores.
 El adiestramiento con perros atraillados se podrá realizar todo el año, a excepción de los meses de cría, con la condición de tener el perro atado y controlado con la trailla en todo momento, no molestar en ningún caso a las especies cinegéticas, no acercarse al encame de la pieza, con un único perro por cazador y con la autorización del TECOR. La Xunta de Galicia, en anteriores temporadas, ha editado una GUIA INFORMATIVA que recoge toda la información necesaria para practicar la caza durante la nueva temporada (descargar la guía).

9 oct 2009

Convocada Asamblea Extraordinaria do GDR-17 (Asociación de Desenvolvemento Rural Condado-Paradanta

Esta Asociación, foi constituida a finais do ano 2008, para poder xestionalo Programa Leader 2007 - 2013. Esta formada por entidades e asociacións dos concellos de: A Cañiza, O Covelo, Crecente, Arbo, As Neves, Ponteareas, Mondariz, Mondariz Balneario, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. A súa sede atópase no Centro Comarcal A Paradanta, sito na Cañiza.
Na última Asamblea, celebrada no mes de Xullo, solicitouse a ratificación da Xunta Directiva, a cal foi elexida polos asociados, estando representados en sete mesas sectoriais: 5 representantes dos Concellos, 3 representates do sector forestal, 2 representantes do sector agrogandeiro, 1 representante de asociacións de mulleres, 1 representante de asociacións xuvenís, 1 representante de asociacións culturais, de veciños, deportivas e recreativas, e 2 representantes de asociacións de empresarios de diversas actividades.
O día 21 de Octubre, ás 20:30 horas en 1ª Convocatoria e 21 horas en 2ª Convocatoria, celebrarase na Casa de Cultura da Cañiza, unha Asamblea Extraordinaria, para a ratificación da Xunta Directiva, onde tódolos asociados deberán votar SÍ ou NON, a composición da Xunta Directiva, e así poder pór a funcionar esta Asociación, pois, lévase dous anos perdidos, e senon se comeza a funcionar antes do 31 de decembro, do presente ano, perderase moito diñeiro.

6 oct 2009

O director xeral de Montes visita o proxecto de aproveitamento enerxético de biomasa creado en Ponteareas

Ponteareas/Santiago, 6 de outubro 2009.- O director xeral de Montes, Tomás Fernández-Couto Juanas, visitou hoxe en Ponteareas o proxecto de aproveitamento enerxético de biomasa forestal primaria posto en marcha pola Comunidade de Montes Veciñais de Xinzo co apoio da Xunta de Galicia. A visita enmarcouse na xornada de presentación ao director xeral, que comezou cunha demostración do proceso de aproveitamento de biomasa no monte de Xinzo e nun percorrido pola planta de calor instalada no Centro Multiusos desta parroquia. A continuación, Tomás Fernández-Couto asistiu á presentación do proxecto a cargo do presidente da Asociación Forestal de Galicia, Francisco Fernández de Ana Magán, quen falou sobre o uso enerxético da biomasa forestal no sur de Galicia; o presidente de Engabiomasa SL, Benito Fernández González, que abordou o proxecto empresarial; e a secretaria de Enerxil e presidenta da comunidade de montes de Xinzo, Carmen Boente Cima, que explicou o papel da mancomunidade. Ademais, o conselleiro delegado de Selga SL, Francisco Dans del Valle e o director xeral de Altaïr-Dalkia, Ánxel Seco Vilariño, falaron do plan de aproveitamento de biomasa e do proxecto de planta, respectivamente.

Froito da colaboración
A posta en marcha dunha instalación de aproveitamento enerxético de biomasa en Ponteareas responde ao convenio de colaboración formalizado en 2007 polos responsables da Consellería do Medio Rural, o Instituto Enerxético de Galicia, a Comunidade de Montes en Man Común de Xinzo e a Asociación Forestal de Galicia. O obxectivo é o fomento do aproveitamento enerxético da biomasa forestal primaria en Galicia, de acordo coa política enerxética da Xunta e co Plan acción para a biomasa da Unión Europea. O proxecto, orzamentado en máis de 300.000 euros está cofinanciado polas entidades asinantes do convenio no marco do proxecto europeo de cooperación transrexional Enersilva Promoción do uso da biomasa forestal con fins enerxéticas no sudoeste de Europa. Para a realización do proxecto, foi necesaria a adquisición de maquinaria forestal e a construción dunha nave de almacenamento no monte para a primeira fase do proceso. Tamén se creou a planta de calor, coa caldeira de biomasa e o sistema de alimentación de estela e se construíron a sala de caldeira e o silo de almacenamento, así como as instalacións e conexións precisas para o seu funcionamento.

5 oct 2009

A Comunidade de Montes de Prado da Canda convoca aos comuneiros.

A Xunta Rectora da Comunidade de Montes de Santiago de Prado da Canda convoca aos comuneiros a unha Asemblea Extraordinaria. Nesta Asemblea Extraordinaria a Xunta Rectora presentara o proxecto do Plan Técnico de Ordenación do Monte Comunal de Prado da Canda. Os comuneiros debateran sobre os contidos que este Plan Técnico reserva para o noso monte comunal, así tamén se aprobaran, se procede, as posibles modificacións. Un dos tecnicos que redactou este plan técnico asistira á Asemblea Xeral co fin de aclarar calquera dubida que poda xurdir entre os asistentes.3 oct 2009

Solo el 8% de los montes gallegos puede acceder a los «contratos verdes»

Solo el 8% de los montes gallegos tiene los certificados de sostenibilidad exigidos para acceder a los «contratos verdes», lo que ha llevado a la industria forestal a importar materia prima, mientras la caída de la demanda general de madera amenaza a más de 3.000 empleos directos en Galicia.

Técnicos, productores y sindicatos señalan que, mientras en Europa el 50% de los bosques están certificados, los productos gallegos del monte no pueden acceder a una parte millonaria del mercado internacional por carecer de este estos distintivos, cada vez más exigidos por administraciones y empresas al adquirir material, mobiliario o papel. De hecho, para optar a la contratación pública -que supone más del 15% del PIB europeo- la Unión Europea (UE) exige que la materia prima provenga de un bosque gestionado de manera sostenible. En el 2009, sólo alrededor de 120.000 de las 1.400.000 hectáreas forestales gallegas tenían estos certificados, una situación paradójica que agrava la crisis de un sector en el que los precios de la madera han caído hasta un 40% en el último año, debido al excedente de materia prima y a la reducción de las talas. «Estamos perdiendo la carrera de la competitividad», aseguró a Efe el gerente de la asociación de productores Monte-Industria, Juan Picos. La mitad de la madera que se corta en España procede de Galicia, pero sólo el 8% está certificada, por lo que «hay fábricas paradas, mientras los tableros se traen de fuera», añadió Picos.

Las políticas de «compra verde», impulsadas tanto por la UE como por compañías como Inditex, requieren un certificado, como los emitidos por el Sistema de Certificación Forestal Paneuropeo (PEFC) y Forest Stewardship Council (FSC), que garantice el equilibrio social y medioambiental en la explotación forestal. «Se trata de controlar la transformación del producto y garantizar que la materia prima procede de un bosque gestionado de manera sostenible», explicó la secretaria general de PEFC España, Ana Belén Noriega.

Por ello, no sólo se controla la extracción de la materia prima sino también todo el proceso hasta la elaboración final del producto: sillas, cartones, bolsas, papeles o plantas aromáticas. Es la denominada «Cadena de Custodia». La demanda de las empresas tira en la actualidad de esta cadena y obliga a la industria a buscar materia prima certificada que Galicia «no es capaz de abastecer», reconoció el responsable del sector forestal de Unións Agrarias, Jacobo Feijoo. «El eterno problema del minifundismo», añadió su homólogo de CC.OO., Alejandro Rodríguez Pazos. Dos tercios de la superficie forestal está dividida en parcelas de 0,5 hectáreas, «por lo que es muy difícil de aprovechar», comentó el profesor de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Alberto Rojo. De hecho, sólo la Xunta -86.177 hectáreas- y algunas empresas -Finsa o Norte Forestal- certifican sus montes. Sin embargo son muy pocos los propietarios privados -mayoritarios en Galicia- los que acceden a estos certificados. ¿La razón?. El coste, «incluso 100 veces superior al de otros países», resaltó Picos. Además, la situación se agrava. Desde 2006, Galicia perdió más de 23.000 hectáreas de monte certificado, y desde enero la superficie con sello PEFC descendió en 18.000 hectáreas. ara evitar el sobrecoste para los propietarios, las certificadoras proponen una gestión agrupada. «Es necesario un ente que gestione la acreditación, y puede ser la Administración, como sucede en Castilla y León, País Vasco o Cataluña», apuntó Rojo. «La administración debe ayudar, pero también las empresas», afirma Feijoo. La papelera Portucel prima al propietario en la venta de madera certificada, «algo que Ence no hace», resaltó irónico. No obstante, no todos en el sector avalan los certificados. «El sello no implica ser inocuo para el medio ambiente», advirtió el secretario ejecutivo de la asociación ecologista Adega, Fins Eirexas, aunque reconoció que los certificados son una buena iniciativa, «siempre que se cumplan las exigencias».

FUENTE: LA VOZDE GALICIA

30 sept 2009

Xunta e industria forestal analizan as necesidades do sector

O director xeral de Montes mantivo unha xuntanza con responsables de Fearmaga e Monte-Industria para avanzar no deseño de liñas de acción para esta lexislatura

Santiago, 30 de setembro de 2009.- O director xeral de Montes da Consellería do Medio Rural, Tomás Fernández-Couto Juanas, mantivo esta mañá unha reunión de traballo co director da Asociación Galega Monte-Industria, Juan Picos, e a secretaria xeral da Federación Empresarial de Aserradores y Rematantes de Madera de Galicia (Fearmaga), Ana Oróns, para analizar as necesidades da industria forestal. O obxectivo desta xuntanza é avanzar no deseño de liñas de acción para garantir a calidade da produción galega de madeira. Neste sentido, abordouse a urxencia de potenciar a certificación forestal dos montes galegos e incrementar a superficie certificada, que co anterior Goberno se viu diminuída, para recuperar o liderado que tiña Galicia nesta cuestión. Fernández-Couto asegurou que o incremento da certificación forestal é un dos obxectivos prioritarios da Consellería do Medio Rural para a actual lexislatura.
Consenso e colaboración
Os asistentes trataron tamén a orde de axudas para as empresas de aproveitamento forestal, da que a Dirección Xeral de Montes ten xa o borrador para o período 2010-2011 e sobre o que Fearmaga e Monte-Industria farán achegas na busca do máximo consenso. A anterior orde de axudas aprobouse recentemente con case un cento de pequenas empresas forestais galegas beneficiarias que se distribuíron 6,5 millóns de euros. O obxectivo da iniciativa é potenciar a competitividade do sector e favorecer a súa adecuación a un mercado cada vez máis esixente nos parámetros de calidade. Ademais, Montes e as entidades participantes na xuntanza acordaron establecer as bases para poñer en marcha un convenio de colaboración entre a Consellería e as asociacións. O obxectivo é definir liñas de acción para fortalecer a cadea monte-industria. Cómpre sinalar que o sector forestal representa unha facturación anual de 2,5 millóns de euros e que o consumo de madeira en Galicia ascende a 8 millóns de metros cúbicos, proporcionados practicamente na súa totalidade polos montes galegos.

FONTE: NOVAS DA XUNTA

26 sept 2009

A Xunta salienta no marco do V Congreso Forestal Español o valor do monte como motor de desenvolvemento rural

O director xeral de Montes interviu esta mañá na mesa redonda sobre política forestal atlántica

Ávila, 25 de setembro de 2009.- O director xeral de Montes da Consellería do Medio Rural, Tomás Fernández-Couto Juanas, participou esta mañá na mesa redonda sobre política forestal atlántica desenvolvida no marco do V Congreso Forestal Español. O evento, que se celebra en Ávila desde o pasado luns ata hoxe, céntrase no tema Montes e sociedade. Saber que facer. O obxectivo do encontro é analizar a repercusión da globalización, do cambio climático e do cambio social nos modelos de xestión do monte.
No debate, Tomás Fernández-Couto abordou a relevancia do monte como motor e fonte de desenvolvemento económico e rural, insistindo na necesidade de definir instrumentos normativos que permitan impulsar a certificación forestal. O director xeral referiuse ao potencial que representa o aproveitamento do monte en Galicia, con 2 millóns de hectáreas de superficie forestal, unha vez superados os límites impostos pola grande atomización da propiedade. Neste sentido, avogou polo asociacionismo e a unión dos propietarios como vía para unha xestión sustentable e con garantías de futuro.
Ademais, na mesa redonda tratouse o papel que desenvolve o monte na loita contra o cambio climático e as novas demandas sociais para o uso dos espazos forestais como alternativas de lecer. O Congreso reuniu aos responsables das políticas forestais de todas as comunidades autónomas de España, que expuxeron o seu diagnóstico e visión de futuro en debates paralelos centrados nas zonas atlántica, interior e mediterránea e insular.
FONTE: NOVAS DA XUNTA

23 sept 2009

Sólo el 7% de nuestros bosques son gestionados de forma sostenible

Por Eva San Martín
Un total de 1.119.940 hectáreas de bosque español cuentan con una certificación PECF, una figura que garantiza que los recursos forestales de estos espacios se explotan siguiendo criterios de protección, conservación. Esto significa que apenas el 7,54% de la superficie forestal nacional cuenta con garantías de que los recursos como el papel o la madera se extraen y obtienen de una forma respetuosa con el entorno y el mantenimiento de sus ecosistemas. Son algunas de las conclusiones que han podido escucharse en el quinto Congreso Forestal Español, que se celebra esta semana en Ávila. El 90% de las certificaciones forestales se regulan a través de PECF, que ya utilizan 1.100 pequeños y grandes propietarios.

Rechazo de los consumidores
El uso sostenible de los bosques ha conseguido colocarse en la agenda política nacional e internacional. El rechazo que produce en los consumidores no conocer el origen de las maderas que utilizan explica en parte que algunos productores opten por sumarse a certificaciones como las de PECF, que aseguran el origen y proceso sustentable de los materiales. "La certificación forestal es mucho más que un sello", señala Ana Belén Noriega, secretaria de PEFC España, mientras que recuerda que la certificación ayuda a ordenar la planificación del territorio. Las industrias y los productores y distribuidores también se ven obligados por las restricciones y controles que supone ser sostenible. "Y son cada vez más las industrias que apoyan este tipo de certificación", concluye.

20 sept 2009

Galicia e Portugal colaborarán na xestión dos montes transfronteirizos no marco do programa Xes Silvae

Tomás Fernández-Couto mantivo hoxe unha xuntanza en Porto para avanzar na creación dunha rede de cooperación que impulse a ordenación dos territorios forestais da Eurorrexión

Porto (Portugal), 18 de setembro de 2009.- O director xeral de Montes da Consellería do Medio Rural, Tomás Fernández-Couto Juanas, mantivo hoxe en Porto unha xuntanza cos responsables da política forestal de Portugal para analizar vías de colaboración a prol dunha xestión sustentable dos montes das zonas transfronteirizas. O encontro enmárcase no proxecto Xes Silvae, integrado na iniciativa comunitaria Interreg, que ten como obxectivo a creación dunha rede de cooperación para a ordenación dos territorios forestais da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

No marco desta colaboración, está previsto o deseño de accións e instrumentos conxuntos para garantir a sustentabilidade na xestión dos montes galegos e do norte de Portugal. Trátase de potenciar o aproveitamento integral dos recursos forestais, ao tempo que se incide na prevención de incendios. As actuacións, que se desenvolverán ata que finalice o ano 2010, suporán un investimento superior aos dous millóns de euros, cofinanciados polas dúas administracións implicadas, co apoio do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feder).

Proxecto Xes Silvae
O proxecto Xes Silvae forma parte do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal, que ten como obxectivo a promoción de accións conxuntas de ordenación e protección dos espazos transfronteirizos. Así, a Dirección Xeral de Montes da Xunta e a Autoridade Florestal Nacional portuguesa unirán esforzos no fomento da potencialidade ambiental e produtiva das superficies forestais, como garantía de futuro para o sector produtivo e a economía das poboacións rurais.

FONTE: NOVAS DA XUNTA

4 sept 2009

Exito da convocatoria da Comunidade de Montes de Prado da Canda.


Veciñas e veciños acudiron con desbrozadoras, fouces e outros utensilios a limpar a Fonte da Prata e a Rega da Vería. A limpeza da maleza deixa ao descuberto un altar, e unha fonte. Este patrimonio forma un conxunto moi interesante, que agora limpo podemos desfrutar.

26 ago 2009

A COMUNIDADE DE MONTES DE PRADO DA CANDA CONVOCA AOS VECIÑOS:


A Comunidade de Montes convoca aos veciños para limpar de maleza a Fonte da Rega da Veria e a Fonte da Prata. A limpeza será o Sábado 29 de Agosto ás 9:00 horas. Os veciños están convocados para saír todos xuntos dende a fonte da Aldea de Arriba. A Comunidade de Montes espera que a convocatoria teña éxito, e acudan moitos veciños a realizar os traballos de limpeza necesarios para conservar en bo estado estes lugares de interese comunitario.

5 ago 2009

Invertir en nuestros bosques, la única forma de frenar los incendios

WWF ha presentado el "Incendiómetro 2009: bosques en peligro frente al cambio climático". En él, se clasifica a las comunidades autónomas según su vulnerabilidad ante los incendios forestales. Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia encabezan, por este orden, la lista. Mientras, Madrid, Andalucía y Murcia destacan como las que tienen un menor riesgo de sufrir el impacto del fuego en sus bosques.El Incendiómetro 2009 de WWF analiza la situación general de los incendios forestales en nuestro país y compara las políticas aplicadas por cada comunidad autónoma a la hora de enfrentarse a este problema. En esta edición, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia figuran entre los territorios más vulnerables a los incendios forestales. Por otro lado, Madrid se sitúa, junto Andalucía y Murcia, en las posiciones mejor valoradas.Para elaborar esta clasificación, WWF ha comparado 21 variables diferentes. Entre ellas, la inversión en gestión forestal, el éxodo rural, la frecuencia y tamaño de los incendios, la intencionalidad o la detención de culpables.Asimismo, este año el informe cuenta con una novedad, el estudio de la relación entre incendios forestales y cambio climático. WWF insiste en este aspecto de cara a la celebración en diciembre de la Cumbre de Copenhague (Dinamarca), de la que debe salir el compromiso que dé continuidad al Protocolo de Kioto.Según WWF, este nuevo acuerdo ha de contemplar la reducción drástica de emisiones de CO2 procedentes de la deforestación y degradación forestal. De ahí, la importancia de combatir los incendios forestales como parte de la Estrategia Global el Gobierno para luchar contra el cambio climático. Cabe recordar que los incendios en el mundo son responsables de aproximadamente el 20% de las emisiones de C02, unos 6.000 millones de toneladas al año. En el caso español, se cifran en 6 millones de toneladas de C02, cantidad equivalente a lo que emite una ciudad de un millón de habitantes como Sevilla o Zaragoza.La organización insiste en que los incendios no sólo contribuyen a este problema, sino que, además, se verán a su vez agravados en un escenario climatológico que se recrudece. Los científicos advierten que en el próximo cuarto de siglo habrá temperaturas más elevadas, menos precipitaciones, aunque más intensas, y mayor velocidad del viento en verano.El estudio de WWF refleja que, si en 2050 el aumento de la temperatura global supera los 2º C, habría entre dos y cuatro semanas más al año de riesgo extremo de incendios forestales en España. El informe advierte, además, que en este escenario aumentarán las probabilidades de que se produzcan Grandes Incendios Forestales (GIF), es decir, aquellos que superan las 500 hectáreas afectadas.En cuanto a la valoración de la lucha contra este problema de los últimos cinco años, WWF evalúa de forma positiva las medidas aplicadas desde 2005. Sin embargo, incide en que es pronto para concluir si los buenos resultados de los dos últimos años han obedecido a estas políticas o se han debido también a su combinación con condiciones meteorológicas favorables.El Incendiómetro 2009 de WWF concluye que los avances más notables de este año se han producido en los factores con resultados tangibles a corto plazo, como es el caso de la investigación de causas. En la actualidad casi todas las CC.AA. conocen ya el 75% de las causas de los incendios. De igual forma, los sistemas de extinción han alcanzado un elevado grado de madurez en la mayoría del territorio nacional, al tiempo que se ha progresado en la detención de los culpables, si bien todavía hay un amplio margen para la mejora.Sin embargo, no se ha reducido suficientemente el número de siniestros, ni se ha evolucionado en aspectos estructurales. Es decir, los que requieren políticas a largo plazo y cuyos efectos, aunque son decisivos, tardan más tiempo en producirse. Así, la gestión forestal planificada sigue siendo la gran asignatura pendiente y la inversión pública en el monte, insuficiente. Tampoco se está revirtiendo el éxodo rural, por lo que decrece el interés por el medio rural, haciéndolo más vulnerable al fuego.Como máximo exponente de estas carencias destacan los datos sobre Grandes Incendios Forestales (GIF). No hay que olvidar que en menos del 0,2% de los siniestros (unos 15 al año) se quema el 34% de la superficie total. Este problema no se ha atajado aún desde su raíz a pesar de las crecientes inversiones, ya que tras él se ocultan deficiencias graves en la estructura del territorio.WWF mantiene que la forma de luchar contra los Grandes Incendios Forestales es vertebrar mejor el territorio. Esto significa que el sistema de financiación en el terreno forestal ha de ser más coherente y solidario entre autonomías. Por tanto, no debe basarse únicamente en el número de habitantes de las CCAA, sino también en aspectos como la densidad de población, la superficie o el valor de los recursos naturales. De igual forma, es necesario que se refuerce el compromiso político con la gestión forestal.Según Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España: "La conservación de los bosques debería ser una prioridad en el reparto de los fondos entre autonomías". Y añade: "Esta es la única forma de que comunidades con grandes extensiones de bosques y pocos recursos puedan frenar los incendios forestales".

20 jul 2009

Reunión da Mesa da Madeira sobre o temporal Klaus

Onte día 16/07/2009, celebrouse unha reunión da Mesa da Madeira na que estivo presente a Asociación Forestal de Galicia e na que a Dirección Xeral de Montes informou sobre a evolución dos expedientes de axudas sobre a madeira tumbrada polo temporal Klaus. O director xeral de Montes comentou que a finais da semana que ven ten previsto comunicar a todos os propietarios solicitantes da axuda quen son os beneficiarios. O director xeral tamén informou que os traballos de corta e saca realizaranse de acordo cunhas condicións técnicas (documento que foi entregado aos presentes na reunión) e o compromiso quedará reflectido nunha acta de recoñecemento previo suscrito entre o propietario e a empresa pública Seaga, documento que tamén se entregou nesta reunión. Ambos documentos están dispoñibles nesta páxina

Asamblea Xeral da Asociación Forestal de Galicia na Estrada

A Asociación Forestal de Galicia celebraou o pasado sábado 20 de xuño no Teatro Principal da Estrada a súa XXIII Asemblea Xeral anual, á que acudiron propietarios de montes e representantes de comunidades de montes veciñais en man común de toda Galicia. O alcalde da Estrada, José Antonio Dono López, deu a benvida aos participantes e presidiu o acto de apertura desta asemblea. No transcurso da mesma someteuse a aprobación o informe económico e o informe de actividades da AFG. A situación nos montes do norte de Galicia derivada do paso do ciclón Klaus tivo un especial tratamento nesta asemblea na que analizouse a actuación da AFG para que os propietarios forestais afectados puideran acceder as axudas de corta e saca da madeira ofertadas pola Consellería do Medio Rural. Presentáronse tamén as xestións que está realizando a AFG para que a Xunta de Galicia cree unha liña de axudas para a restauración dos montes afectados.
Outro tema que tratado en profundidade foi a certificación rexional PEFC. A AFG está traballando arreo para promover a sostibilidade na xestión forestal dos montes galegos e lanzou nesta asemblea o seu programa de certificación co obxectivo de que todos os socios da AFG poidan ter os seus montes certificados. A Xunta de Goberno da AFG propuxo a creación dunha unidade específica da administración autonómica dedicada a sanidade forestal e vai a demandar a posta en marcha dunha campaña de control do goníptero, xunto cunha liña de axudas para transformación dos montes de eucalipto gravemente afectados a outras especies forestais mellor adaptadas aos sitios a fin de garantir a sostenibilidade das masas.

A utilización enerxética da biomasa forestal primaria é unha actividade estratéxica para sacar ao monte da grave crise que atravesa e que vaise a agudizar na segunda metade do ano. A directiva da AFG propuxo a Asemblea a petición dun compromiso político do goberno e de todos os partidos políticos para axilizar o proceso de selección de proxectos de plantas de biomasa que deixou sen resolver o goberno anterior. O programa da AFG para esta asemblea finalizou cunha visita de todos os socios á Cooperativa Monte Cabalar onde os participantes subiron ao monte para ver unha perspectiva das fincas recuperadas do abandono e se puideron ver cabezas de gando pertencentes á cooperativa.


23 jun 2009

DESLINDES APROBADOS

As Comunidades de Montes de Parada de Achas e Luneda, conseguiron que se aprobaran en Asamblea Xeral os deslindes acordados polas súas Xuntas Rectoras.
En breve, os seus Presidentes firmarán a Acta de Conciliación no Xulgado.

8 jun 2009

NOVA LEXISLACION SOBRE A ENFERMIDADE DO FUSARIUM

A Consellería de Medio Rural publica no DOG nº 104 de 29 de maio o Decreto 304/2009, do 14 de maio, polo que se establecen as normas de recollida, transporte e tratamento dos produtos forestais provenientes das zonas afectadas polo fungo Gibberella Circinata Niremberg et O’ Donnell, tamén coñecido como Fusarium Circinatum Niremberg et O’Donnell.

O fungo Gibberella Circinata Niremberg et O’Donnell, tamén coñecido na súa forma anamórfica como Fusarium Circinatum Niremberg et O’Donnell, é o causante da enfermidade dos piñeiros e doutras coníferas coñecida como o chancro do piñeiro, que produce nas árbores a aparición de resinas abundantes. Este organismo nocivo detectouse principalmente en material forestal de reprodución no norte da península e en ocasións tamén se determinou a súa presenza en masas forestais. O feito de que a súa presenza non se confirmase con anterioridade na Unión Europea obriga á adopción dunha serie de medidas urxentes tendentes ao seu control e erradicación coa finalidade de evitar a súa propagación.

VER O PLANO DE CONTINXENCIA DA CONSELLERIA DO MEDIO RURAL

7 jun 2009

A Asociación Forestal de Galicia celebrará a súa XXIII Asemblea Xeral na Estrada o 20 de xuño

O vindeiro sábado 20 de xuño a Asociación Forestal de Galicia celebrará a XXIII Asemblea Xeral Ordinaria no Teatro Principal da Estrada (Pontevedra). O almorzo celebrarase nun restaurante local e pola tarde visitarase o aproveitamento agrícola, gandeiro e forestal da cooperativa Monte Cabalar no sur do concello da Estrada. Todas aquelas persoas interesadas en asistir deberán apuntarse en calquera das oficinas da AFG antes do martes día 16 ás 14 horas. 

27 may 2009

OS DESLINDES ENTRE COMUNIDADES

A Comunidade de Montes de Parada de Achas e Luneda próximamente firmarán a Acta de deslindes, despois de uns cantos anos de desacordos.
As dúas Comunidades de Montes levarán o acordo a súa Asamblea Xeral, o día 21 de Xuño, para ser ratificada e aprobada polos seus comuneiros.
Con isto a Comunidade de Montes de Parada de Achas terá o seu monte casi definido, legalmente, a espera do único acordo que lle queda que é coa Comunidade de Montes de A Franqueira, a cal non se decide a dar ese paso. O ano pasado levaron a cabo o deslinde coas Comunidades de Montes de Prado de Canda e Lamosa (Covelo); e fai tres anos firmaron as Actas de deslinde coas Comunidades de Valeixe e Achas (A Cañiza).
O traballo de deslindalos montes e longo e afanoso, pois co apego que temos os galegos as terras, e difícil desprendernos de un anaco de terra dun lado, por pequeno que sexa, e gañar noutro. Pero hai que pensar no futuro e saber qué é noso e qué do veciño, pois iso axudaranos a plantalo piñeiro, coidalo e finalmente talalo, sabendo que é da nosa propiedade; e non ter que rematar falando co Xuiz para que despois de mimala árbore nos diga que está no monte do veciño e que o traballo que levamos non serviu para nada.

25 may 2009

A ROMERÍA DAS PASCUILLAS - 1 DE XUÑO

Esta Romería celébrase dende tempos moi antigos na Comarca da Paradanta, no Santuario da Franqueira, situado no Concello da Cañiza. Antigamente os aldeanos dos lugares, levaban as imáxenes dos seus Santos e Vírxenes o lombo, e percorrían os camiños existentes no monte. Para alegrala camiñata, non era extrano atopalos gaiteiros, alegrando o camiño. Hoxe en día, estas imaxenes van en tractores recorrendo as estradas e os seus feligreses a pé facéndolle procesión.

Son moitas as imáxenes que chegan o Santuario da Franqueira, as cales veñen de calquer punto da Comarca da Paradanta e do Condado; mesmo chegan a vir de Pazos de Borben e de Redondela.

O día anterior, os aldeáns, adornan o seu tractor con fermosas frores e palmas e engalanan ás imáxenes, coa súa vestimenta máis fermosa e xollas.

O día 1 de Xuño, algúns de madrugada, sairán da súa casiña dirección a Franqueira. Unha vez que cheguen, unha a unha das imáxenes irán a saudar a Nosa Señora da Franqueira, mediante ritos antigos de besamán. Despóis da larga camiñata, hai que repor forzas, e que mellor que achegarse a Área Recreativa dos Bidueiros, cun bó prato de polbo "a feira", unha tortilla de pataca da casa, unha dourada empanada de sardiñas, e mesmo un anaco de pan con xamón; para regalas nosas gorxas, habera que mandarlle un bó trago de viño. Nesta Área Recreativa, atoparemos onde comer e dormila siesta, pois non podemos esquecer que aínda nos queda voltar a casa.

Despois de un bó xantar, recolleremos novamente as imáxenes, e despediremonos da Virxe da Franqueira, tamén de forma ritual. E pouco máis nos queda do día, pois as imáxenes voltarán o sitio de onde sairon e nós a metelos pés en auga con sal, que os pobres están moídos.

Eso sí, se temos gañas aínda de festa, só teremos que acercarnos As Achas; alí nos espera unha boa charanga...

ESTA É A ROMERÍA DA PRIMAVEIRA

7 feb 2009

A MANCOMUNIDADE DE MONTES DE A PARADANTA FORMA AOS VECIÑOS COMUNEIROS

O pasado día 25 de outubro, os veciños comuneiros das oito comunidades de montes veciñais en man común que forman a Mancomunidade de Montes de Paradanta completaron o ultimo dos módulos de formación que programaron para o ano 2008 e que comezaron no mes de setembro. As accións formativas foron financiadas no seu maior parte pola Consellería do Medio Rural, a través dos fondos que destinou para axudas de Programas de Valorización Integral do monte. As charlas de formación desenvolvéronse nos locais que as comunidades teñen nos pobos de Valeixe, Luneda, A Franqueira, Achas e Parada de Achas, no municipio da Cañiza; e nos da Lamosa, Prado dá Canda e Paraños no municipio do Covelo. O contido formativo centrouse en desenvolver en profundidade os aspectos máis importantes que se refiren ao marco legal actual das comunidades de montes, así como as competencias que teñen as xuntas de montes na xestión dos seus terreos.
Fíxose especial incidencia en proporcionar formación sobre a xestión integrada dos aproveitamentos mediante a elaboración e execución dos Plans de Xestión dos Usos do Monte (Plans de Ordenación e Plans Silvopastorales), o réxime fiscal e económico actual dos distintos aproveitamentos e os conceptos básicos necesarios para entender os sistemas de certificación forestal FSC e PEFC. A Mancomunidade de Montes de Paradanta constituíuse en outubro do ano 2006, e durante os seus dous anos de vida veu traballando en mellorar a xestión das súas 3.548 Ha. de monte repartidas en 8 comunidades dos municipios da Cañiza e O Covelo.

UNITEGA PRESENTA AOS PROPIETARIOS DOS MONTES OS SEUS PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL


A Unión de Tecores de Galicia, UNITEGA, presentou o pasado venres día 24 de outubro de 2008, na localidade Pontevedresa de Arcade, as súas propostas de Proxectos Piloto de Desenvolvemento Rural no marco das Xornadas sobre Montes e Desenvolvemento Rural organizadas polo ADR-MAIV - Asociación para o Desenvolvemento Rural da Mancomunidade da área Intermunicipal de Vigo, e que contaron coa presenza do actual Conselleiro do Medio Rural, D. Alfredo Suárez Canal.
As xornadas que levaban por título “O monte multifuncional”, serviron de punto de encontro entre os diversos actores que interveñen na xestión e desenvolvemento de todas as potencialidades dos montes en Galicia. Os aproveitamentos da biomasa, o gando, a produción de madeira de frondosas, o cooperativismo dos propietarios, así como a conservación dos restos do patrimonio arqueolóxico e etnográfico, foron os eixos fundamentais sobre os que se desenvolveron as Xornadas.
Os representantes de UNITEGA, acompañados polos da Mancomunidade de Comunidades de Montes de “Paradanta”, explicaron aos asistentes, propietarios de montes veciñais en man común na súa maioría, a forma na que veñen traballando nos últimos anos para integrar a xestión cinexética dentro da xestión do resto de aproveitamentos do monte que fan os seus propietarios.
Nas xornadas presentáronse dous paneis informativos nos que UNITEGA explicaba a forma na que se poden facer compatibles as repoboacións forestais para a produción de madeira coa conservación do patrimonio cinexético galego, mediante a plantación de bosquetes de frondosas produtoras de froitos silvestres, o respecto ás épocas de cría durante os traballos de roza da matogueira previa á plantación, e ata a identificación e sinalización ao comezo dos traballos forestais dos tobos dos coellos, ou das zonas de vexetación que son querenciosas para corzos e xabaril en regachos e vaguadas; e para o que, indubidablemente, é necesario que os propietarios dos montes conten coa colaboración e experiencia dos cazadores. Desexe fai varios anos, UNITEGA mantén relacións fluídas coa Organización Galega de Comunidades de Montes, o que serviu para que ambos os colectivos coñézanse mellor e traballen conxuntamente no desenvolvemento de leis e propostas ás Administracións Galegas.A exposición que fixo UNITEGA ten como previsión de futuro a realización de dous proxectos piloto dentro das comarcas de Verín (Ourense) e Paradanta (Pontevedra) que consistirán en actuacións para a mellora a medio prazo das poboacións naturais das especies de caza maior e menor, mediante a realización de plantacións de frondosas produtoras de froitos silvestres (serbales, castaños, acivros...), sementas de centeo, rozas selectivas e a construción de núcleos de alta densidade para os coellos. Os proxectos previsiblemente integraranse dentro das iniciativas que para o próximo anos 2009 desenvolveranse dentro dos GDR (Grupos de Desenvolvemento Rural) das mencionadas comarcas de Ourense e Pontevedra.

O TEMPO NOS NOSOS MONTES: