Novas da Consellería do Medio Rural e do Mar

7 feb 2009

UNITEGA PRESENTA AOS PROPIETARIOS DOS MONTES OS SEUS PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL


A Unión de Tecores de Galicia, UNITEGA, presentou o pasado venres día 24 de outubro de 2008, na localidade Pontevedresa de Arcade, as súas propostas de Proxectos Piloto de Desenvolvemento Rural no marco das Xornadas sobre Montes e Desenvolvemento Rural organizadas polo ADR-MAIV - Asociación para o Desenvolvemento Rural da Mancomunidade da área Intermunicipal de Vigo, e que contaron coa presenza do actual Conselleiro do Medio Rural, D. Alfredo Suárez Canal.
As xornadas que levaban por título “O monte multifuncional”, serviron de punto de encontro entre os diversos actores que interveñen na xestión e desenvolvemento de todas as potencialidades dos montes en Galicia. Os aproveitamentos da biomasa, o gando, a produción de madeira de frondosas, o cooperativismo dos propietarios, así como a conservación dos restos do patrimonio arqueolóxico e etnográfico, foron os eixos fundamentais sobre os que se desenvolveron as Xornadas.
Os representantes de UNITEGA, acompañados polos da Mancomunidade de Comunidades de Montes de “Paradanta”, explicaron aos asistentes, propietarios de montes veciñais en man común na súa maioría, a forma na que veñen traballando nos últimos anos para integrar a xestión cinexética dentro da xestión do resto de aproveitamentos do monte que fan os seus propietarios.
Nas xornadas presentáronse dous paneis informativos nos que UNITEGA explicaba a forma na que se poden facer compatibles as repoboacións forestais para a produción de madeira coa conservación do patrimonio cinexético galego, mediante a plantación de bosquetes de frondosas produtoras de froitos silvestres, o respecto ás épocas de cría durante os traballos de roza da matogueira previa á plantación, e ata a identificación e sinalización ao comezo dos traballos forestais dos tobos dos coellos, ou das zonas de vexetación que son querenciosas para corzos e xabaril en regachos e vaguadas; e para o que, indubidablemente, é necesario que os propietarios dos montes conten coa colaboración e experiencia dos cazadores. Desexe fai varios anos, UNITEGA mantén relacións fluídas coa Organización Galega de Comunidades de Montes, o que serviu para que ambos os colectivos coñézanse mellor e traballen conxuntamente no desenvolvemento de leis e propostas ás Administracións Galegas.A exposición que fixo UNITEGA ten como previsión de futuro a realización de dous proxectos piloto dentro das comarcas de Verín (Ourense) e Paradanta (Pontevedra) que consistirán en actuacións para a mellora a medio prazo das poboacións naturais das especies de caza maior e menor, mediante a realización de plantacións de frondosas produtoras de froitos silvestres (serbales, castaños, acivros...), sementas de centeo, rozas selectivas e a construción de núcleos de alta densidade para os coellos. Os proxectos previsiblemente integraranse dentro das iniciativas que para o próximo anos 2009 desenvolveranse dentro dos GDR (Grupos de Desenvolvemento Rural) das mencionadas comarcas de Ourense e Pontevedra.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

O TEMPO NOS NOSOS MONTES: