Novas da Consellería do Medio Rural e do Mar

20 abr 2010

Convocadas as subvencións a comunidades de montes veciñais en man común para a prevención de incendios forestais

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe 12/04/2010 unha Orde da Consellería do Medio Rural pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención e defensa contra os incendios forestais en comunidades de montes veciñais en man común e se convocan para o ano 2010.

Esta norma ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión destas subvencións para a posta en marcha de actuacións preventivas previstas na lexislación galega sobre incendios forestais. Trataríase de traballos de silvicultura preventiva que buscan minorar as consecuencias e os impactos negativos que os lumes poidan provocar sobre a capacidade potencial de desenvolvemento e produción destes montes, de grande importancia na nosa Comunidade, xa que supoñen aproximadamente un terzo da superficie forestal existente.

Nesta Orde establécense dúas liñas de subvención: Para o control selectivo de combustible e para a construción de puntos de auga. A superficie forestal mínima por expediente será de 250 hectáreas, pero se contempla a posibilidade de que as comunidades de montes formen agrupacións para acadala.

Condicións
Os interesados solicitarán as subvencións baixo determinadas condicións, entre elas a de presentar a solicitude e o resto da documentación antes de comezar as obras, mercar os equipamentos ou iniciar as construcións.

As solicitudes presentaranse preferentemente nos servizos de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais dos departamentos territoriais da Consellería do Medio Rural. O prazo será de un mes contado a partir de mañá, día seguinte á publicación desta Orde no DOG. O orzamento previsto para financiar estas subvencións é de 2.400.000 euros, podendo ampliarse o crédito dispoñible chegado o caso.

Actividades
Entre as actividades subvencionables figuran as relativas ao control selectivo do combustible en áreas cortalumes e faixas auxiliares de pista, co fin de reducir a carga de combustible presente no monte e crear zonas de descontinuidade. Tamén a construción de puntos de auga, que se localizarán en zonas estratéxicas para a defensa dos núcleos de poboación e das masas forestais e que deberán cumprir unha serie de condicións canto a dimensións mínimas, peche perimetral de seguridade, acceso ou caudal. (VER TEXTO COMPLETO DA ORDE)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

O TEMPO NOS NOSOS MONTES: