Novas da Consellería do Medio Rural e do Mar

25 nov 2009

A Asociación Forestal de Galicia presenta as súas observacións ao Proxecto de lei pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia

A AFG presentou aos grupos parlamentarios, á Comisión Industria, Enerxía, Comercio e Turismo do Parlamento de Galicia e aos conselleiros de Medio Rural e Economía e Industria as súas observacións ao Proxecto de lei pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o fondo de compensación ambiental.

Este novo proxecto de lei ten como obxectivo substituír o Decreto 242/2007 do 13 de decembro e nel como novidade aparece a creación dun canon eólico e un fondo de compensación ambiental que se nutrirá cos recursos derivados do canon e do que serán os seus principais beneficiarios os concellos que se atopen dentro da liña de delimitación poligonal dun parque eólico e tamén os afectados polas instalacións de evacuación.
No proxecto de lei tamén se recolle o procedemento de autorización administrativa das instalacións de parques eólicos, a inclusión no réxime especial e inscrición no rexistro e un título dedicado a expropiación e servidumes.
A Asociación Forestal de Galicia, comprometida coa defensa dos intereses dos propietarios forestais galegos considera que nunha lei de regulamento do aproveitamento eólico de Galicia é imprescindible recoñecer os dereitos dos propietarios dos terreos onde se van instalar os parques eólicos, como axentes directamente afectados. En todo o proxecto de lei non se fai ningunha referencia aos mesmos.

A AFG solicita que na nova lei se teñan en conta os seguintes aspectos:
  • Que se compense aos propietarios dos terreos forestais onde se instalan os parques eólicos cunha porcentaxe xusta e razoable dos beneficios que xera a industria eólica, sendo esta a forma máis directa de reversión dunha parte dos resultados desta industria alí onde máis se necesita, contribuíndo á mellora ambiental que a lei propugna e que á súa vez serviría para dinamizar outros recursos axudando á capitalización e viabilidade das explotacións forestais e agrarias.
  • Que se amparen os dereitos dos propietarios dos terreos afectados pola implantación dos parques eólicos, evitando abusos por parte das empresas concesionarias e se poñan os medios precisos para facilitar os acordos de arrendamento.
  • Que se inclúan medidas específicas para evitar trámites de expropiación forzosa da propiedades afectadas pola instalación dos parques eólicos.
  • Que se empregue o fondo de compensación que se pretende crear entre os propietarios dos terreos lindantes e próximos aos parques eólicos e os residentes no seu contorno inmediato.
  • Que se inclúan entre as actuacións preferentes de investimento do Fondo de Compensación Ambiental: a mellora das infraestruturas forestais dos contornos dos parques eólicos, a construción de infraestruturas de loita contra incendios forestais e o financiamento de traballos silvícolas e melloras na xestión forestal sostible dos montes do contorno dos parques.
TEXTO COMPLETO

No hay comentarios:

Publicar un comentario

O TEMPO NOS NOSOS MONTES: